Végfelhasználói licencszerződés

FONTOS: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST. NAGYON FONTOS, HOGY ELLENŐRIZZE, HOGY A FoneLab SZOFTVERET VÁSÁROLJÁT, ÉS AZT, HOGY A FoneLab VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS CÉLJÁBÓL VÉGFELHASZNÁLÓKÉNT REGISZTRÁLT. HA NEM VÉGFELHASZNÁLÓKÉNT REGISZTRÁLT, NINCS ENGEDÉLYE A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA, ÉS A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSBEN A KORLÁTOZOTT GARANCIA NEM ALKALMAZ.

Azzal, hogy letölti a FoneLab szoftverét erről az oldalról, elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, ne töltse le a szoftvert. A szoftver telepítésekor vagy letöltésekor egy adott szoftverfájlhoz mellékelt végfelhasználói licencszerződés feltételei hatályon kívül helyezik az alábbiakban bemutatott feltételeket. Ez egy jogi megállapodás Ön, a végfelhasználó és a FoneLab Studio, a program fejlesztője ("FoneLab") között a FoneLab termékek ("Szoftver") Ön általi használatára vonatkozóan.

SZOFTVER TERMÉKLICENSE

A FoneLab SZOFTVERTERMÉKE szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és szerződések által védett. A SZOFTVERTERMÉK licencelt, nem értékesített.

1. AZ ENGEDÉLY TÁMOGATÁSA.

Ez az EULA a SZOFTVER TERMÉKRE vonatkozóan a következő jogokat biztosítja:

A FoneLab egyéni, személyes, nem kizárólagos licencet ad Önnek a Szoftver telepítésére és aktiválására csak egy számítógépen személyes és nem kereskedelmi használatra. Ön nem teheti elérhetővé a Szoftvert a hálózaton, és semmilyen módon nem adhatja át a Szoftvert több felhasználónak, kivéve, ha először vásárolt legalább TÖBBFELHASZNÁLÓS licencet a FoneLab-tól.

2. COPYRIGHT

A SZOFTVERTERMÉK minden jogcíme és szerzői joga (beleértve, de nem kizárólagosan a SZOFTVERTERMÉKBE épített képeket, fényképeket, animációkat, videót, hangot, zenét és szöveget), a kísérő nyomtatott anyagokat és a SZOFTVERTERMÉK bármely másolatát a FoneLab vagy beszállítói tulajdonában vannak. A SZOFTVERTERMÉK szerzői jogi törvények és nemzetközi szerződések rendelkezései által védett. Ezért úgy kell kezelnie a SZOFTVERTERMÉKET, mint bármely más szerzői jog által védett anyagot.

3. KORLÁTOZÁSOK

- A FoneLab tiszteletben tartja a művészek és filmes cégek jogait, és a SZOFTVER megfelelő használata nem sérti ezeket a jogokat. Nem másolhat DVD-ket másolatok eladása vagy átadása céljából, vagy bármilyen kereskedelmi célból.

- A FoneLab nem támogatja a kölcsönzött DVD-k másolására irányuló kísérleteket. A DVD-ről a legtöbb más célra illegális másolatot készíteni, kivéve saját személyes használatra. A FoneLab tiszteletben tartja a művészek és a filmes cégek jogait, és arra kér, hogy Ön is tegye ezt.

- A SZOFTVER használatával biztonsági másolatok készíthetők a DVD-ről. A másolat egy DVD-lemez archivált biztonsági másolata lesz, amelyet kizárólag annak a DVD-lemeznek a tulajdonosának személyes és személyes felhasználására hoztak létre, amelyről készült. A szövetségi szerzői jogi törvények tiltják a szerzői joggal védett anyagok jogosulatlan másolását, terjesztését vagy kiállítását, ha vannak ilyenek, az archív biztonsági másolatban. Az archív biztonsági másolat viszonteladása, sokszorosítása, terjesztése vagy kereskedelmi felhasználása szigorúan tilos. Felkérjük, hogy tartsa tiszteletben a szerzői jogok tulajdonosainak jogait.

4. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK LEÍRÁSA.

- A fordított tervezés, a dekompiláció és a szétszerelés korlátozása.

A SZOFTVER TERMÉK objektumkódrészeit nem lehet visszafejteni, dekompilálni vagy szétszerelni, kivéve, és csak annyiban, amennyiben az ilyen törvény kifejezetten engedélyezi ezt a tevékenységet e korlátozás ellenére.

- COVER CD.

A FoneLab szoftver sokszorosítása és terjesztése (csak értékelő példány) a kapcsolódó magazinok által kiadott különböző borító-CD-ken engedélyezett. A magazin egy példányát CD-vel azonban el kell küldeni a FoneLab Stúdiónak.

- TERM

Ez a licenc addig érvényes, amíg megszűnik. Bármikor megszüntetheti azt a Szoftver megsemmisítésével együtt az összes példányával. Ez a licenc akkor is megszűnik, ha Ön nem tartja be a jelen Megállapodás bármelyik feltételeit. Ilyen felmondás esetén Ön beleegyezik abba, hogy megsemmisíti a Szoftvert az összes másolatával együtt.

NEM GARANCIA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az ezen a webhelyen található információk és dokumentumok „ahogy vannak” mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra és a jogsértésekre vonatkozó korlátozási garanciákat. A FoneLab ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelenítsen meg ezen a webhelyen; azonban nem vállal garanciát vagy kijelentést annak pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. A FoneLab rendszeres időközönként, figyelmeztetés nélkül kiegészíti, módosítja, javítja vagy frissíti a webhelyen található információkat és dokumentumokat. A FoneLab nem vállal felelősséget a webhelyünk tartalmában előforduló hibákért vagy kihagyásokért. Ezt a webhelyet a saját felelősségére használja. A FoneLab vagy bármely más, a webhely tartalmának létrehozásában, előállításában vagy továbbításában részt vevő fél semmilyen körülmények között és semmilyen jogi elmélet szerint nem felelős Ön vagy bármely más személy felé az abból eredő közvetett, közvetlen, különleges, véletlen vagy következményes károkért. az Ön hozzáférése ehhez a webhelyhez vagy annak használata.

KÜLÖNFÉLE

1. A FoneLab nem engedélyezi, hogy SZOFTVERTERMÉKünket olyan tevékenységre használja, amely sérti a helyi törvényeket. Ha Ön SZOFTVERTERMÉKünket használja illegális tevékenység végzésére, annak következménye az Ön felelőssége. Ha nem ért egyet ezzel a tétellel, kérjük, ne telepítse és/vagy ne használja a SZOFTVERTERMÉKET.

2. A végső értelmezést mérlegelési jogkörünkben hagyjuk. Ha bármilyen kérdése merülne fel az EULA-val kapcsolatban, vagy ha bármilyen okból szeretne kapcsolatba lépni velünk, kérjük, írjon nekünk support@fonelab.com.